ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Στιλέττο στὴν καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἔμπηξαν οἱ συνοδικοὶ μὲ τὴ θλιβερότατη ἐνέργειά τους νὰ ὑποδεχτοῦν τὸν Πάπα Φραγκίσκο στὴ Λέσβο!

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Λίαν πικράνατε τους Ορθοδόξους... και ευφράνατε τους κακοδόξους....
-ΓΙΑΤΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ;.
-ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ;
-ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΦΑΝΕΙΤΕ ΑΡΕΣΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ και ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ;
 -ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΏΣΤΕ ΚΟΙΤΏΝΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ......?
 
Γράφει ὁ Λυκοῦργος Νάνης
Ἐρήμην τῆς βουλήσεως τοῦ πιστοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖον ὅμως προσφωνοῦν στὶς ἐγκυκλίους ποὺ ἐξαπολύουν κάθε τόσο ὡς «τέκνα τοῦ Κυρίου ἀγαπητά», καὶ τὴν ὁποία, ἐν προκειμένω, κάθε ἄλλο παρὰ διερμηνεύουν, καὶ σὲ καταφανή ἀντίθεση πρὸς αὐτήν, οἱ συνοδικοὶ μὲ τὴν ἐπιεικῶς ἄφρονα ἐπιλογὴ τους ρίχνουν νερὸ στὸ μύλο τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τῆς «πολυπολιτισμικότητας» ποὺ ὑπονομεύουν τὴ θρησκευτικὴ καὶ ἐθνική μας ταυτότητα. Εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ ὑπόλογοι ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἔθνους, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς κοινωνίας γιὰ τὴν ὀλέθρια ἀπόφασή τους ποὺ συντελεῖ στὸ περαιτέρω ροκάνισμα τῶν ἐθνικοθρησκευτικῶν μας ριζῶν.
Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ καλεῖται νὰ ἀποδοκιμάσει τὸ συγκεκριμένο αἶσχος στεντορεία τῇ φωνῇ. Καμία δουλειὰ δὲν ἔχει ὁ δίκερως γίγας τῆς Ρώμης στὴν αἱματοπότιστη πατρίδα μας μὲ ὁποιοδήποτε πρόσχημα καὶ...
οἱαδήποτε δικαιολογία. Στιλέττο στὴν καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἔμπηξαν οἱ συνοδικοὶ μὲ τὴ θλιβερότατη ἐνέργειά τους ποὺ προκάλεσε ὄχι μόνο βαθειὰ θλίψη στὶς τάξεις τοῦ ψυχικῶς ἀλγοῦντος ποιμνίου ἀλλὰ καὶ ἱερὴ ἀγανάκτηση καὶ δεινὸ σκανδαλισμὸ στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν. 
Οἱ συνοδικοί, γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ, ἀποδείχθηκαν κατώτεροι τῶν περιστάσεων ἀλλὰ καὶ τῶν προσδοκιῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Μὲ τὴ ληφθεῖσα, ἀπὸ τὴν πλευρά τους, ἀπόφαση προσέφεραν ἄριστες ὑπηρεσίες στὴν «πολιτικὴ ὀρθότητα», τὴ νέα θεότητα τοῦ αἰώνα μας, ποὺ λυμαίνεται τὸ σύγχρονο κοινωνικὸ βίο. Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀποτελέσει ἀνάχωμα στὴ λυσσώδη ἐπιχείρηση τῆς θρησκευτικῆς, ἐθνικῆς, κοινωνικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἰσοπεδώσεως τῆς πατρίδας μας, ἡ ὁποία ἔχει ἐξαπολυθεῖ ἀπὸ τοὺς νεοταξίτικους καὶ νεοεποχίτικους κύκλους, αὐτὴ μὲ τὶς ἐπιλογὲς της δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι σύρεται ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις καὶ προβαίνει σὲ ἀνεπίτρεπτους συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις.
Ἡ Σύνοδος μὲ τὴν ἀχαρακτήριστη ἀπόφασή της ἀποξενώθηκε ἔτι περαιτέρω ἀπὸ τὸ ποίμνιο ἀφοῦ προτίμησε νὰ ἐνεργήσει, ἐν προκειμένω, μὲ πολιτικὰ-ἐπικοινωνιακὰ-κοσμικὰ κριτήρια παρὰ μὲ ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικὰ-πνευματικά.