ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Οἰκουµενιστικαὶ παπικαὶ ἀδελφότητες: Μία ἀκόµη δολία παγίς τοῦ Παπισµοῦ!


undefined
Οἰκουµενιστικαὶ παπικαὶ ἀδελφότητες: Μία ἀκόµη δολία παγίς τοῦ Παπισµοῦ!

ΜΕΤΑ τὸ «Μποζὲ» ἦρθε καὶ τὸ «Ταϊζὲ» νὰ «µπεῖ στὴ ζωή µας»! Ὁ παπισµὸς τελευταῖα «παίζει ὅλα τὰ χαρτιά» του, προκειµένου νὰ πραγµατοποιήσει «ἢ τώρα ἢ ποτὲ» τὸ δαιµονικὸ καὶ καταχθόνιο σχέδιό του γιὰ τὴν ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν «παντόφλα» τοῦ «ἀλάθητου»! Ἱδρύει «µοναστικὰ κέντρα», τὰ ὁποῖα ἔχουν «ὀρθόδοξο προφίλ», γιὰ νὰ δείξει δῆθεν τὸν «σεβασµὸ» τοῦ παπισµοῦ στὴν ὀρθόδοξη πνευµατικότητα.  Στὴν οὐσία ὅµως στοχεύει στὸ νὰ παγιδεύσει τοὺς ὀρθοδόξους σὲ συζητήσεις περὶ τὴν ὀρθόδοξη πνευµατικότητα καὶ ὄχι νὰ προωθήσει πραγµατικὰ τὴν Ὀρθοδοξία! Εἶναι, γιὰ ὅσους δὲν τὸ καταλαβαίνουν, ἢ δὲν θέλουν νὰ τὸ καταλάβουν, µία ἄλλης µορφῆς οὐνία ἐν δράσει. Μία ἀκόµη δόλια παγίδα τοῦ παπισµοῦ!
   Τὸν περασµένο µήνα ὀργανώθηκαν ἀπὸ τοὺς παπικοὺς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 75 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς οἰκουµενιστικῆς κοινότητας τοῦ Ταϊζέ, στὴν ὁποία πῆραν µέρος καὶ πολλοὶ ὀρθόδοξοι κληρικοί, καθηγητές, ἀλλὰ καὶ µοναχοί! Ἠχηρὸ µήνυµα «µὲ σηµασία» ἔστειλε καὶ ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης. Κατὰ τὶς ἐκδηλώσεις ἐκφώνησαν ὁµιλίες ἡ καθηγήτρια τοῦΑΠΘ κ. ∆. Κούκουρα, ὅπως καὶ ἡγουµένη τῆς Μονῆς τῆς Βόρειας Ἑλλάδος, ἐκθειάζοντας τὴν οἰκουµενιστικὴ δραστηριότητα τῆς παπικῆς «Μονῆς», ὅπου «δὲν ζητοῦν δογµατικὸ διαβατήριο», γιὰ νὰ εἰσέλθει ὁ οἱοσδήποτε καὶ σχεδὸν «ἁγιοποιώντας» τὸν ἱδρυτὴ τῆς «ἀδελφότητας» παπικὸ µοναχὸ Ροζέ! Θεωροῦµε ὅτι ἡ συµµετοχὴ ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν σὲ τέτοιου εἴδους δόλιες ἐκδηλώσεις τοῦ ἀµετανόητου παπισµοῦ, µποροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν, ἂν ὄχι προδοτικές, τουλάχιστον ἀφελεῖς καὶ ἀτυχεῖς
Ορθόδοξος Τύπος,2/10/2015