ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

Ευρισκομεθα κατω απο την επιδρασιν σκοτεινων δυναμεων εωσφορικης εμπνευσεως. Ο Αντίχριστος εν όψει… Τι το παραξενον αν αυριο ή μεθαυριον διαφημιζεται απο τηλεορασεως η αμβλωση, η μοιχεια, τα διαζυγια ακομα και η ομοφυλοφιλια;
Συνέχεια σελ. 29-30, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
Ζοφερόν το μέλλον
Λόγω της αδιαφορίας, η κατάστασις ως προς την τηλεόρασιν όχι μόνον δεν θα βελτιωθή, αλλά προβλέπω ότι θα είνε και χειρότερα απʼ ότι είνε. Διότι μη λησμονείτε, ότι ήδη εγένετο η ένταξις μας εις την Ε.Ο.Κ. Μέσα εις την χοάνην αυτήν των εθνών που αποτελούν τον οργανισμόν αυτόν, η Ελλάς κατά τας αντιλήψεις των πολλών πρέπει να συγχρονισθή καθʼ όλα με την νοοτροπίαν των εθνών τούτων. Και όπως λειτουργεί η τηλεόρασις εις τα έθνη αυτά, έτσι πρέπει να λειτουργή και εις την Ελλάδα; Πορνική είνε εκεί η τηλεόρασις; Πορνική πρέπει να είνε και η τηλεόρασις της Ελλάδος. Όχι πλέον ελληνικά αλλʼ ευρωπαϊκά πρέπει να σκεπτώμεθα και να ενεργώμεν ως εξειλιγμένοι άνθρωποι του 20ου αιώνος. Και μήπως δεν ηκούσθη η τηλεόρασις να προπαγανδίζη υπέρ του αυτομάτου διαζυγίου; Τι το παράξενον αν αύριον ή μεθαύριον από της τηλεοράσεως προβληθή ταινία υπέρ αμβλώσεων, υπέρ καταργήσεως μοιχείας, υπέρ ομοφυλοφίλων, υπέρ…; Έτσι εξελίσσεται ο κόσμος. Ευρισκόμεθα κάτω από την επίδρασιν σκοτεινών δυνάμεων εωσφορικής εμπνεύσεως. Ο Αντίχριστος εν όψει…
Απεγνωσμέναι φωναί διαμαρτυριών ακούονται από την πατρίδα της τηλεοράσεως, την Αμερικήν. Εάν υπάρχη μία χώρα, εις την οποίαν ο σατανάς της τηλεοράσεως έδρασε κατά βάθος και πλάτος, αυτή είνε η Αμερική. Και η Αμερική φρικιά. Κορυφαίοι επιστήμονες με άρθρα και στατιστικούς πίνακας αποδεικνύουν ότι μία από τας κυριωτέρας αιτίας της καταπληκτικής αυξήσεως του εγκλήματος εις την Αμερικήν είνε η τηλεόρασις. Δεν γίνεται εκεί πλέον λόγος περί βελτιώσεως της τηλεοράσεως, αλλά περί της καταργήσεως της. Αμερικανίς δημοσιογράφος, η Μαίρη Ουίν, έγραψε βιβλίον κατά της τηλεοράσεως με τίτλον «Τὸ ναρκωτικὸ μὲ τὴν πρίζα», το οποίον εσημείωσε καταπληκτικήν κυκλοφορίαν. «Ἡ τηλεόρασις – γράφει – εἶνε τὸ χειρότερον καὶ βαναυσότερον ἀπʼ ὅλα τὰ μέσα ὑποβολῆς, ἡ πιὸ ἐπικίνδυνος πλύσις ἐγκεφάλου, ποὺ κατασκευάζει ρομπότ». Και καλεί εις συναγερμόν όχι πλέον «διὰ περιορισμὸν τῶν ὡρῶν, βελτίωσιν προγραμμάτων, περιορισμὸν τῆς βιαιότητος καὶ τῆς κακογουστιᾶς, ἀλλὰ διὰ τὴν κατάργησιν τῆς τηλεοράσεως». Άγγλος εκπαιδευτικός εδήλωσεν, ότι η τηλεόρασις έχει προξενήσει εις την ανθρωπότητα μεγαλύτερον κακόν απʼ ότι η ατομική βόμβα εις το Ναγκασάκι. Άγγλος δε επίσκοπος εκαυτηρίασε με ωμήν γλώσσαν τους υπευθύνους της τηλεοράσεως και εκάλεσε τον λαόν εις έντονον διαμαρτυρίαν.
 
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=46949