ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΝΕΙΑ ΧΕΙΡΌΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
Οι πνευματικά πορνεύοντες ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, πρέπει να βιώσουν τα νόημα του κοντακίου της Αγίας και μεγάλης  Τετάρτης:

"Ὑπὲρ τὴν Πόρνην Ἀγαθὲ ἀνομήσας, δακρύων ὄμβρους οὐδαμῶς σοι προσῆξα, ἀλλὰ σιγῇ δεόμενος προσπίπτω σοι, πόθῳ ἀσπαζόμενος, τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ὅπως μοι τὴν ἄφεσιν, ὡς Δεσπότης παράσχῃς, τῶν ὀφλημάτων κράζοντι Σωτήρ. Ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου ῥῦσαί με."

Δείτε το video:
 


Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=WzFefJUAyZ8#t=392