ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

O πόλεμος της Νέας Τάξης Πραγμάτων και άθεων κέντρων κατά της αργίας της Κυριακής!

 Ὁ πόλεμος τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων
 καί ἄθεων κέντρων
κατά τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς!

Ἀνάμεσα  στά συνολικά χτυπήματα πού δέχεται ἡ ταλαίπωρη Ἑλλάδα μας πανταχόθεν,  ἐπανέρχεται πάλι δριμύτερη ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Ἡ ἐπιχείρηση τοῦ Κράτους γιά τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ἡμέρας ξεκίνησε λίγα χρόνια πρίν, ἀλλά τώρα βγῆκε ξανά δυναμικά ἀπό τό συρτάρι, ὄχι τῆς λήθης, ἀλλά τῆς ἀποφασιστικότερης ἐπιβολῆς!
http://www.votegreece.gr/wp-content/uploads/2013/07/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82.jpg
Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἔκρινε ὅτι τώρα εἶναι κατάλληλη στιγμή καί γιά αὐτό τό "χτύπημα", ἐν καιρῷ θερινῆς ἀνάπαυλας καί ραστώνης, ἐν καιρῷ κρίσεως, μαζικῶν αὐτοκτονιῶν, φτώχειας καί ἀνέχειας, ἐθνικοῦ ξεπουλήματος σέ ξένα καί ἀλλότρια χέρια μέ πρόσχημα τήν οἰκονομική ἀνάκαμψη, μά προπάντων ἐν καιρῷ παροιμιώδους πνευματικῆς ἀποστασίας καί ἀδιαφορίας κλήρου καί λαοῦ (νά ἀναλογιζόμαστε καί τίς εὐθύνες μας)!
http://apolasos.files.wordpress.com/2013/04/ieros_naos_9253.jpg
Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ὅπως ἐξάλλου καταδεικνύει καί τό ὄνομά της! Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι οἱ ὑπόλοιπες ἡμέρες δέν εἶναι εὐλογημένες καί δέν ἀνήκουν στόν Κύριο. Ὁ Κύριος, ὅμως, ἐπέλεξε τήν Κυριακή γιά νά σταματοῦμε πᾶσα ἐργασία, ὥστε νά ἀφιερωθοῦμε περισσότερο κι ἀπερισπάστως στήν λατρεία Του!
http://ierapostoli.files.wordpress.com/2013/11/pote-tin-kiriaki-cover.jpg
Γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, καταστρατηγεῖται βάναυσα ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου, δηλαδή νά εἶναι ἡ Κυριακή μέρα παύσης ἐργασίας, ἀφιερωμένη στό Πρόσωπό Του καί ἡμέρα λατρείας Του. Καί νά σκεφθεῖ κανείς, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί εἴμαστε πληθυσμιακά ἡ συντριπτική πλειοψηφία στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια (ἀκόμη ...καί παρά τήν κατασκευασμένη συρροή ἀλλοθρήσκων μεταναστῶν στήν Πατρίδα μας)! Σημειωτέον, ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ κατοχυρωμένη συνταγματικά Ἐπίσημη Ἐπικρατοῦσα Θρησκεία τοῦ Κράτους! Πῶς οἱ κύριοι πολιτικοί πού τάχατες κόπτονται γιά τίς κάθε λογῆς μειονότητες, προσβάλλουν ὄχι μόνο τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων καί Χριστιανῶν Ὀρθόδοξων, ἀλλά ταυτόχρονα ἀντίκεινται στό συνταγματικά κατοχυρωμένο θρήσκευμά μας τό ὁποῖο θίγουν βάναυσα καί στήν Ἁγία Τριάδα βάσει τῆς ὁποίας συντάχθηκε τό Σύνταγμα; Δέν καταστρατηγεῖται μόνο ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί ἡ Δημοκρατία! Ἑπομένως τό ζήτημα δέν εἶναι μόνο θρησκευτικό, ἀλλά καί πολιτικό καί νομικό (καί κοινωνικό ὅπως θά φανεῖ παρακάτω). Οἱ πολιτικοί μας δέ, ὁρκίστηκαν βάζοντας τό χέρι τους πάνω στό Ἱερό Εὐαγγέλιο ὅταν ἀνέλαβαν τά πολιτικά τους καθήκοντα, νά ὐπηρετοῦν τό Ἑλληνικό Ὀρθόδοξο Κράτος καί τούς πολίτες του ἐπάξια. Τώρα, μέ τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις, καταστρατηγοῦν τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τόν ὅρκο τους!
http://3.bp.blogspot.com/-JXDNJ9M3Vpc/T0_YQG-BjJI/AAAAAAAABOw/118RncdeOLY/s1600/4634652663_fd4a34a066_o.png
Ἀκόμη κι ὁ ἴδιος ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ Ὁποῖος ἐργάζεται ἀκατάπαυστα γιά τήν σωτηρία μας, μετά τήν δημιουργία τοῦ σύμπαντος κόσμου σταμάτησε αὐτήν τήν συγκεκριμένη ἡμέρα, γιά νά θαυμάσει καί νά χαρεῖ τά ποιήματα τῶν χειρῶν Του. Ὄχι γιατί εἶναι αὐτάρεσκος, ἀλλά γιατί μέ τήν ἄπειρη ἀγάπη πού ἔχει, δώρισε ὅλα ὅσα δημιούργησε "λίαν καλῶς" σέ ἐμᾶς τούς ἀχάριστους ἀνθρώπους καί τέκνα Του. Φιλανθρώπως κι ἁπλόχερα μᾶς ἔδωσε ὅλη Του τήν δημιουργία προκειμένου νά ζοῦμε ἀρχοντικά καί χαρούμενα, ὡς βασιλόπουλα καί νά τήν χαιρόμαστε ἔτι περισσότερο τήν Κυριακή, χωρίς κόπους, ἱδρῶτες, μέριμνες κι ἐργασίες.
Πέραν ὅμως ἀπό τήν θρησκευτική, πολιτική καί νομική σκοπιά, τό θέμα ἔχει κι ἄλλες σοβαρώτατες κοινωνικές διαστάσεις. Στοχοποιοῦνται ἡ οἰκογένεια, οἱ γάμοι, οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις (πού τείνουν νά γίνουν ἀνύπαρκτες ἀπό προβληματικές πού ἤδη εἶναι) καί τά παιδιά! Συγκεκριμένα, θυμίζω τά γενοκτονικά φορολογικά μέτρα πού ἔλαβαν οἱ πολιτικοί μας, (εἰς βάρος τῶν παιδιῶν κυρίως καί ἑπόμενης γενεᾶς) μέ τήν ἄρση φοροαπαλλαγῶν, τά δυσμενῆ μέτρα εἰς βάρος τῶν πολυτέκνων κλπ, τήν ἀνεργία πού ἔμεσα σπρώχνει τήν ἔξοδο τῶν νέων στήν ξενιτιά καί ταυτόχρονα ἀδειάζει τήν Ἑλλάδα ἀπό τά νιάτα, ἑπομένως προκύπτει περαιτέρω πλήξη τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος καί τεχνητή ἀνάγκη ὑποδοχῆς μεταναστῶν...κ.ο.κ. καί ὁ φαῦλος αὐτός κύκλος ἐπαναλαμβάνεται!..Τώρα ἐπιπλέον,  δίνεται κι ἄλλο καίριο χτύπημα "κάτω ἀπό τήν ζώνη" στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, τά μέλη τῆς ὁποίας θά συναντῶνται ἐπιτέλους καί μάλιστα κατάκοπα, τά βράδια μᾶλλον,... στή σφαίρα τῶν ὀνείρων! Ἡ σύνδεση μεταξύ τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας, καθώς καί ἡ σύσφιξη τῶν συνδέσμων...πηγαίνουν περίπατο...μᾶλλον θά πηγαίνουν Κυριακάτικα γιά νά δουλέψουν (κι ὄχι γιά νά ἐργαστοῦν) καί μάλιστα γιά νά δουλέψουν στόν Διάβολο! Ἄς θυμηθοῦμε σέ αὐτό τό σημεῖο τά λόγια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:
 http://www.agioskosmas.gr/images/Argia_Kyriakis_AgiosKosmasAitolos.jpg
Ἔτσι, τό σημαντικότερο κύτταρο μιᾶς κοινωνίας, ἡ σταθερή αὐτή βάση, ἡ ἀνεκτίμητη ἀξία καί τό ἀσφαλές ἀποκούμπι ταυτόχρονα, ἡ οἰκογένεια δηλαδή, θά διαλυθεῖ ὁριστικά! Μπορεῖ τά μέλη νά μήν χωρίσουν, ἀλλά σίγουρα δέν θά βλέπονται! Τό ἴδιο εἶναι!
  • Μήπως, ὅμως, αὐτό ἀκριβῶς θέλουν οἱ πολιτικοί μας καί γι' αὐτό ἐργάζονται ἀκατάπαυστα (σῦν καί τοῖς ἄλλοις δεινοῖς πού ὑφιστάμεθα ὑπό τῶν ἀποφάσεων των);;; Μιά Κυριακή μένει νά συζητήσουν μέ τήν ἠσυχία τους οἱ γονεῖς μέ τά παιδιά τους, νά ἡρεμήσουν, νά ἔλθει πιό κοντά τό ἀνδρόγυνο, νά βγοῦνε μία βόλτα στήν φύση καί νά ἀποφορτιστοῦν ἀπό τό ἄγχος, νά παίξουν, νά χαροῦν καί βέβαια (γιά τούς εὐσεβεῖς) νά ἐκκλησιαστοῦν πρώτιστα!
  • Μήπως οἱ πολιτικοί μας μᾶς θέλουν, ἐκτός ἀπό πειθήνιους εἴλωτες, χωρίς οἰκογενειακές ρίζες, χωρίς ἀγάπη, χωρίς σχέσεις καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων, χωρίς χρόνο γιά σκέψη καί περισυλλογή,  χωρίς χαρά, στρεσαρισμένους, ἀποκαμωμένους, διαλυμένους, ἄθεους καί ἀστήριχτους;;;
  • Μήπως ἔτσι κατηντημένοι, χωρίς ἐλεύθερο χρόνο γιά τόν Θεό, γιά τόν ἑαυτό μαςhttp://sportcity.gr/wp-content/uploads/2012/03/proskinima.jpg 
  • καί γιά τούς ἄλλους, θά ὑποκύπτουμε ἀποφορτισμένοι χωρίς δυνάμεις πνευματικές, ψυχικές καί σωματικές, πιό εὔκολα κι ἀναντίρρητα στά ἐντάλματα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί θά λέμε ἀβίαστα καί ἀτελῶς "ναί" σέ κάθε παράλογό της πρόσταγμα;;;
Διότι, ποιός πού θά δουλεύει ( αὐτό ἤδη διαδραματίζεται γιά πολλούς συμπολίτες μας) σάν δοῦλος γιά ἕνα ξεροκόμματο, θά ἔχει χρόνο καί δυνάμεις γιά νά σκεφθεῖ, γιά νά ἀναπτύξει καί νά καλλιεργήσει ἀνθρώπινες σχέσεις, γιά νά δράσει κι ἀντιδράσει ὑγειῶς στά ἄτοπα πού τοῦ ἐπιτίθενται σχεδόν καθημερινά καί εὐθαρσῶς, προσωπικά, οἰκογενειακά, ἐθνικά καί παγκόσμια;!  Ἔτσι, ἡ ὅποια χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων, θά γίνει πιό εὔκολα καί μάλιστα μέ τρόπο μαζικό.  
  • Μήπως ἐπίσης αὐτό ἀκριβῶς θέλουν οἰ πολιτικοί μας;;;  
http://www.memakis.gr/gallery12/galleries/%D0%C9%CD%C1%CA%C5%D3/%5B02%5D%20%5B50%D770%5D%20%D7%D1%C9%D3%D4%CF%D3%20%5B250%20%C5%D5%D1%D9%5D.jpg
Ὁποία ἀντίθεσις προκύπτει ἀπό τήν στάση τῶν πολιτικῶν μας σέ σχέση μέ τήν στάση καί τήν ἀρχοντιά τοῦ Θεοῦ!:
Ὁ Κύριος μᾶς θέλει υἱούς καί συγκληρονόμους Του.
Οἱ πολιτικοί μας καί ταγοί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων ἀντίθετα, μᾶς θέλουν δούλους, ρομπότ καί χειραγωγήσιμες μαριονέττες πού  κουνοῦν συγκαταβατικά καί ἄβουλα τό κεφάλι στά ἀντίχριστα καί ξενόφερτα ἐντάλματά τους. Πρῶτα μᾶς ἐξαθλιώνουν ΕΝΤΕΧΝΩΣ οἰκονομικά, κι ἔπειτα μᾶς δείχνουν "διεξόδους ἀπό τήν κρίση" , πού μεταφράζονται: στό νά προδώσουμε τά πιστεύω μας γιά ἕνα ξεροκόμματο! Κάλλιο μέ ἄδειο στομάχι, παρά μέ Κυριακή, ψυχή καί ζωή ἄδεια ἀπό Χριστό! 
Ἀγαπητοί μας κυβερνῆτες, σᾶς εἴμαστε ὑπόχρεοι γιά τίς εὐαισθησίες σας σέ θρησκευτικό, πολιτικό, νομικό, κοινωνικό, προσωπικό ἐπίπεδο! Ἐσεῖς καί οἱ τελευταῖες φουρνιές πολιτικῶν κατά πλειοψηφία ἐξάλλου, πανδήλως φαίνεται ὅτι ἐργάζεσθε ἀσταμάτητα καί πυρετωδῶς ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ (καί τήν Κυριακή),... γιά τήν Ἐθνική καταστροφή μας!
Οἱ πολιτικοί μας διά νόμου ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, προφανῶς γιά νά πάρουν αὐτοί ὡς ψευδοθεοί τήν θέση Του καί νά μᾶς ἐλέγχουν.
  • Ἤ μήπως γιά νά μᾶς φέρουν κανέναν παγκόσμιο Ἀντίχριστο μιά ὥρα νωρίτερα;
Μᾶς θυμίζει κάτι ὁ παρακάτω στίχος ἀπό τό Ψαλτήριο τοῦ Προφήτη Δαυΐδ;:
"δεῦτε καί καταπαύσωμεν πάσας τάς ἑορτάς τοῦ Θεοῦ ἀπό τῆς γῆς." (Ψαλμ. 73, στίχ.8). ...
Καί βέβαια ἡ ἀργία-ἑορτή τοῦ Κυρίου, ἡ Κυριακή ἡμέρα λατρείας Του, εἶναι μιά καλή ἀρχή γιά τούς Νεοταξίτες. Τίς ὑπόλοιπες ἑορτές, ἤδη σέ μεγάλο βαθμό τίς ἔχουν ἀποχρωματίσει καί τείνουν νά τίς κάνουν τελείως ἐμπορικές καί κοσμικές. Μάλιστα τό Κράτος, ἐπικαλεῖται πιά μόνο τίς "παγκόσμιες ἑορτές" καί δυό τρεῖς θρησκευτικές μονάχα, ... κι αὐτές, γιά κερδοσκοπικούς λόγους. Ἄν γίνει τώρα ἀρχή μέ τήν κατάργηση τῆς ἀφιερωμένης στόν Θεό ἡμέρας, ἡ ὑπόλοιπη πνευματική "κατολίσθηση" ὅλων τῶν Χριστιανικῶν ἑορτῶν καί μαζί μέ αὐτῶν καί τῆς θρησκευτικότητας, θά εἶναι εὔκολη ὑπόθεση "ξεμπερδέματος"!
http://www.hellasforce.com/wp-content/uploads/2014/06/meta-apo-xronia-shmera-katapateitai-h-argia-ths-kyriakhs-620x412.jpg
Ἀγαπητοί μας πολιτικοί, ἄν προφασίζεσθε δημιουργία οἰκονομικῶν πόρων καί πρόοδο, μήν παρουσιάζετε τήν Κυριακή τοῦ Κυρίου ὡς "σωτήριο σανίδα"! Ἡ Κυριακή εἶναι σωτήριος σανίδα μόνο τῶν ψυχῶν καί ὄχι τῶν τσεπῶν καί τῶν σκοτεινῶν σχεδίων! Μπορεῖτε κάλλιστα νά ἀξιοποιῆσετε τόν σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἄφθονο πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος, τόν ὁποῖο ἐπιμελῶς λησμονεῖτε καί νά μήν ξεπουλᾶτε στούς ξένους (τούς ὁποίους ὑπακούετε τυφλά) καί στά ἀλλότρια "πιστεύω" τους, Πατρίδα, Θρησκεία, Οἰκογένεια!
Ἀφῆστε κάτω τήν Κυριακή ἀπό τόν Θεό κι ἀπό ἐμᾶς! Διότι μέ ὁλόκληρη τήν κοινωνία ἐνδεχομένως νά μήν ὑπολογίζετε ἄν ἔρχεστε ἀντιμέτωποι. Μέ τόν Θεό, ὅμως, νά ἔρχεστε ἀντιμέτωποι, αὐτό...σκεφθεῖτε το πολύ καλά! Γιά τό καλό σας.
"ὅτι ἰδού οἱ μακρύνοντες ἑαυτούς ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται,
ἐξωλόθρευσας πάντα τόν πορνεύοντα ἀπό σοῦ"
(Ψαλμ. 72, 27)